Dahua Technology - Leading Video Surveillance Solution Provider

مبانی تخصصی سیستم های مدار بسته

Times: Author:جعفری


امروزه در مراكز مختلف برای نظارت بر محيط و بركار كاركنان و كـارگران برای كنترل و مديـريت كارآمـد‌تر از سيستمهاي تـلويزيوني مـداربسته  (closed circuit TV)(CCTV) استفاده مي‌شود.اين سيستمها به عنوان سيستمهاي كنترل تصويري هم ناميده مي‌شوند. گاهي هم از اين سيستم ها با CCVE(تجهيزات ويدئويي مدار بسته) ياد مي‌شود. در محل هايي مثل بانك ها ـ اداره ها ـ دانشگاه ها ـ كارخانه ها ـ فروشگاه هاي بزرگ ـ فروشگاه هاي فروش جنس های گران مانند طلا فروشي ـ در سوپرماركت هاي مجهز و در كنترل ترافيك جاده ها و خیابان ها اين سيستم ها را مي توان نصب کرد و استفاده نمود. استفاده از اينچنین سيستمهایی در منازل رواج نيافته است ولي با وارد شدن سيستمهاي تصويري كه قادر هستند حركت را در محدودة تحت نظارت سيستم پیدا کرده و اعلام خطر نمايند يا توسط سنسورهاي مخصوصی شروع به ضبط از محل بکند انتظار مي‌رود كه استفاده از اين نوع سيستمها در منازل هم گسترش پیدا کند. به اين سيستمها امروزه به اصطلاح دزدگير تصويري گفته مي‌شود. اصول كار سيستمهاي CCTV اینگونه است كه اول تصاوير توسط دوربينهاي مدار بسته دريافت میشود و براي نشان داد و پخش به مانيتور يا تلويزيون انتقال داده مي‌شود. همچنين براي ضبط و يا تغيير نحوه نمايش روي مانيتور و پخش همزمان تصاوير دوربينها روي مانيتور و كنترل از راه دور دوربينها نيز وسایل و امكاناتي وجود دارند. برای اینکه تصاوير دريافت شده از اينگونه سيستمها براي بينندگان محدود شده ای مي‌باشد ، به این تلويزيون ها مدار بسته گفته میشود بر خلاف تلويزيون  (Broadcast TV) كه برای پخش تصاوير براي عموم مردم هست. با توجه به تنظيمات كه بر روي دوربينها و بقیه ی تجهيزات ميتوان انجام داد اينگونه سيستمها در شرايط متفاوت و در شب و روز هم كارآيي مناسبی دارند .

 

براي کنترل کردن وارد شدن و خارج شدن افراد به يك مکان و براي كنترل کردن مكانهاي بزرگ به وسیله چند دوربين و نمايش همزمان تصاویر آنها و نظارت کردن شنودی و دیدنی از فاصله های خیلی دور و از راه شبكه تلفن بدون نياز به حضور فيزيكي شخص در مکان و در دستگاههايي كه كنترل چشمی آنها به وسیله انسان مقدور نیست و يا خطرناک مي‌باشد هم ميتوان از اين سيستمها استفاده نمود. لذا استفاده از این سيستمها CCTV هر روز در حال رشد کرده است و با توجه به تكنولوژي ساخت وسایل آن كه مبتني بر صنعت برق و رایانه است ساخت و توليد وسایل اين سيستمها همواره در حال پيشرفت و توسعه میباشد و ما در اينجا سعي کرده ایم تا اصل های كلي و امكانات عمومي اين سيستمها را با بعضی از موارد نمونه از مشخصات و امكانات و وسایل براي اطلاع یافتن و آشنا شدن خوانندگان عزيز ارائه کنیم.  CCTV وسایل زير مورد استفاده قرار ميگيرند