حضور داهوا در نمایشگاه فارس الکامپ

 گزارش تصویری حضور داهوا در نمایشگاه فارس الکامپ

17 لغایت 20 مردادماه 96

شیراز،شهرک گلستان،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

سالن حافظ ، غرفه 46