داهوا گزارش مالی سال 2017 خود را منتشر کرد

داهوا به عنوان یکی از پیشگامان ارائه دهنده راه حل در صنعت نظارت جهانی ، گزارش سال مالی 2017 خود را منتشر نمود.

در سال 2017، Dahua  درآمد ناخالص  (2.89 میلیارد دلار) به دست آورد، که نسبت به سال قبل 41.44 درصد افزایش داشته است. مجموع سود به (403.08 میلیون دلار) رسید ، همینطور رشد سالیانه 30.88٪ و سود خالص متعلق به سهامداران شرکت به مبلغ (363.97 میلیون دلار) رسید که در سال جاری 30.30 درصد رشد داشته است.

اطلاعات و شاخص های مالی کلیدی سال 2017  

 

  1. داده های فوق بر اساس اظهارات اصلی شرکت پر شده است.
  2. در طول دوره گزارش، Dahua اقدامات مربوط به حسابداری سرمایه ها و مسائل مربوط به بازپرداخت سود و حذف ریسک سرمایه گزاری را انجام داد. کل سرمایه ثابت Dahua از 2،898،756،130 سهام به    2،899،411،405 سهام تغییر یافته است.

عملکرد عملیاتی و وضعیت مالی

دلایل این افزایش به طور عمده از عوامل زیر است:

افزایش تمایل و درخواست بازار؛ این شرکت بازار را گسترش داده و با استفاده از راهکارها و خدمات جامع و پیشرفته خود، خواسته های جدید را برآورده می کند.

در طول دوره گزارش، دارایی های شرکت به میزان 40.05٪ و دارایی های خالص به میزان 27.09٪ افزایش یافته که عمدتا به دلیل افزایش مقیاس عملیات و افزایش سود بوده است